พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

SASITORN ROONGTANAPIROM, M.D.
Specialty
  • จุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ
    Hand Orthopedic & Microsurgery

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
  • อนุสาขาจุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00