นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา
จักษุแพทย์

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา

SAKCHAI  CHAIKITJA, M.D.
Specialty
  • จักษุวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00 - 15:00
WED 13:00 - 16:00
THU 09:00 - 15:00
FRI 09:00 - 12:00

Share this :