นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ

RATDAMRONG THAMMACHOT, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ระดับ 9)
  • วว.ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 17:00 - 19:00