ฟอกสีฟัน

ฟันขาว เงางาม เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม

คุณเคยสังเกตไหม?    สีฟันที่เคยขาว เริ่มเปลี่ยนไป  รอยยิ้มที่เคยมั่นใจ หายไป  ปัจจัยที่ทำให้สีของฟันเปลี่ยนไป  คืออายุที่มากขึ้น  คราบอาหารที่สะสม  เครื่องดื่มบางชนิด เช่น ชา กาแฟ  รวมถึงคราบบุหรี่
หรือยาบางชนิด     การฟอกสีฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ทำให้สีของฟันให้ขาวและเงางาม

การฟอกสีฟัน  POLA Advanced Tooth Whitening System เป็นการฟอกสีฟัน ที่คลินิกทันตกรรม โดยทันตแพทย์ ให้ฟันขาวขึ้นภายใน 1 ชั่่วโมง **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสีฟันของผู้ใช้บริการก่อนฟอกสีฟัน

ปรึกษาและนัดหมายได้ที่  คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลบางโพ  02 587 0144  ต่อ  2322, 2331

One Thought on “PROMOTION ฟันขาว เงางาม เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม”

Comments are closed.