ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข
ทันตศัลยกรรม

ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข

PINYDA VIDTAYASUK, DDS.
Specialty
  • ทันตศัลยกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • Doctor of Dental Surgery ( honours ) , Chulalongkorn University
  • Grad.dip.in Clin.Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery) , Chulalongkorn University
  • Certificate of Completion in Implant Dentistry,The University of Hong Kong

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00-17:00
WED 09:00-17:00
FRI 09:00-17:00