นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร

PHURIPHAN JIRANGKUL, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)   คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2556
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมกระดูกอุบัติเหตุ  Bundeswehrdrankenhaus กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี ปี 2559
  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  SAT 13:00 - 17:00
  SUN 12:00 - 17:00

  Share this :