ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์

PHURINAT CHATURAPATPAIBOON, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 2,4,5