นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์
ศัลยศาสตร์ ทางเดินปัสสาวะ

นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์

PEERADON KANITTANUPONG, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 17:00 -20:00