นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์
ศัลยศาสตร์

นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์

PEERADON KANITTANUPONG, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
    • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
    • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 17:00 -20:00

Share this :