นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์
สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์

NUTTHAPHON IMSOM-SOMBOON, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology)  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine)  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00