นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

NITIPONG PIYAVARANONT, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรศัลยศาตร์ออร์โอปิดิกส์  พ.ศ.2549

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 17:00
TUE 09:00 - 17:00
WED 09:00 - 17:00
THU 09:00 - 17:00
FRI 09:00 - 17:00