ผศ.นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ
ศัลยกรรมกระดูกและข้/ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ สะโพก
/เวชศาสตร์การกีฬา

ผศ.นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ

NAPATPONG THAMRONGSKULSIRI, M.D.
Specialty
 • กระดูกหัก (fracture)
 • เอ็นไขว้หน้าหรือเอ็นไขว้หลังเข่าฉีกขาด (ACL, PCL tear)
 • หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด (meniscus tear)
 • ข้อเข่าหลุด (knee dislocation)
 • ลูกสะบ้าหลุด (knee cap dislocation)
 • ข้อเข่าเสื่อม (OA knee)
 • ข้อไหล่หลุด (shoulder dislocation)
 • เอ็นหุ้มข้อไหล่ฉีกขาด (rotator cuff tear)
 • ข้อไหล่ติด (stiff shoulder)
 • ข้อไหล่เสื่อม (OA shoulder)
 • ภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท (piriformis syndrome)
 • ภาวะข้อต่อสะโพกขัดหรือเสียดสี (femoroacetacular impingement syndrome)
 • หมอนรองข้อสะโพกฉีกขาด (hip labrum tear)
 • ข้อสะโพกเสื่อม (OA hip)

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 13:00 - 17:00