นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์

NANTAPON  CHUTIMAPONGRAT, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   Internal Medicine, Cardiology

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
    • แพทยศาสตร์บัณทิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • แพทย์ต่อยอดอายุรศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี
    • แพทย์ต่อยอดอนุสาขาโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 09:00 -15:00 เสาร์ที่ 1,3,5