ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

Mobile Check Up

โรงพยาบาลบางโพ ให้บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป หรือ กลุ่มคณะ สำหรับบริษัท หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งเอกชน และส่วนราชการ ด้วยมาตรฐาน และการบริการ เช่นเดียวกับภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมในการให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจและวิเคราะห์เลือด ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ (LAB) ของโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน Laboratory Accreditation (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ จึงมั่นใจในคุณภาพ เพราะเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล

 

เราให้คำปรึกษาในรายละเอียดรายการตรวจ ที่เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัท โรงงงาน ซึ่งมีการผลิตที่แตกต่างกัน  เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด  การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ การตรวจหาสารปรอท เป็นต้น

 

การตรวจสุขภาพประจำปี

ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล   และ ณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เช่น  บริษัท โรงงาน  สำนักงาน  ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านอื่นอีก เช่น การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ  การอบรมให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มพนักงาน เช่น  Office syndrome เป็นต้น

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

ให้บริการสำหรับองค์กร บริษัท ที่ต้องการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน  ในราคากลุ่ม

โดยส่งตัวมารับการตรวจในโรงพยาบาล และจะส่งผลการตรวจให้กับแผนกบุคคลโดยตรง

ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  รพ. บางโพ 

  • บริษัท ไทยเคเจเค จำกัด  จ.ชลบุรี                                          150   คน
  • บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (PACO)                                600   คน
  • โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค                                                         600   คน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                               5,000  คน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ            5,500  คน  (ตรวจต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ปี 2556, 2557 และ 2558)

ติดต่อสอบถามได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.  บางโพ
Tel. 02-587-0144 ต่อ 1601,1602,1603

มือถือ : 098-258-7991