ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

Mobile Check Up

โรงพยาบาลบางโพ ให้บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป หรือ กลุ่มคณะ สำหรับบริษัท หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งเอกชน และส่วนราชการ ด้วยมาตรฐาน และการบริการ เช่นเดียวกับภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมในการให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจและวิเคราะห์เลือด ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ (LAB) ของโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน Laboratory Accreditation (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ จึงมั่นใจในคุณภาพ เพราะเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล

  เราให้คำปรึกษาในรายละเอียดรายการตรวจ ที่เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัท โรงงงาน ซึ่งมีการผลิตที่แตกต่างกัน  เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด  การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ การตรวจหาสารปรอท เป็นต้น  

การตรวจสุขภาพประจำปี

ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล   และ ณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เช่น  บริษัท โรงงาน  สำนักงาน  ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านอื่นอีก เช่น การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ  การอบรมให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มพนักงาน เช่น  Office syndrome เป็นต้น

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

ให้บริการสำหรับองค์กร บริษัท ที่ต้องการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน  ในราคากลุ่ม โดยส่งตัวมารับการตรวจในโรงพยาบาล และจะส่งผลการตรวจให้กับแผนกบุคคลโดยตรง

ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  รพ. บางโพ 

 • บริษัท ไทยเคเจเค จำกัด  จ.ชลบุรี                         150  คน
 • บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (PACO)                      600  คน
 • โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค                                    600  คน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                      5,000 คน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ            5,500  คน (ตรวจต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ปี 2556, 2557 และ 2558)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 900 คน
 • บริษัท Mfec Public Company Limited Co.Ltd 300 คน
 • บริษัท ฉื่อจิ้นฮั้ว จำกัด 600 คน
 • บริษัท วิสแพค จำกัด 100 คน
 • บริษัท ปริ๊น คาเฟ่ จำกัด 100 คน
 • บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด 100 คน (ตรวจในโรงพยาบาล)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 196 คน (ตรวจในโรงพยาบาล)
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 300 คน (ตรวจในโรงพยาบาล)
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด SAM 140 คน (ตรวจในโรงพยาบาล)
 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 40 คน (ตรวจในโรงพยาบาล)
 • บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด 300 คน (ตรวจในโรงพยาบาล)
 

ติดต่อสอบถามได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.  บางโพ Tel. 02-587-0144 ต่อ 2110-3 มือถือ :