นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

Kongpoj Wirunpoj, M.D.
Specialty
  • ระบบประสาทและสมอง
  • Neurologist

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 16:00 - 20:00