นพ.เกตุ สายเพ็ชร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.เกตุ สายเพ็ชร์

KATE SAIPETCH, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมประสาทและสมอง

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 11:00 - 15:00
TUE 11:00 - 15:00
WED 11:00 - 15:00
THU 11:00 - 15:00
FRI 11:00 - 15:00
SAT 13:00 - 14:00
SUN 13:00 - 14:00