นพ.เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง

Kasem Limrungyuenyong, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 -20:00