พญ.จุฑานุช กาญจนศร
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.จุฑานุช กาญจนศร

JUTHANUCH KARNCHANASORN, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา

  DERMATOLOGY

 • ผิวหนังและความงาม

  General Dermatology and Cosmetic Dermatology


Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • Master in Dermatology

  Boston University School of Medicine, USA

 • Fellowship in Dermatology

  Harvard University, USA

 • Fellowship in Cosmetic and Laser Dermatology

  Mount Sinai Hospital, Miami, USA

 • Certificate in Dermatologic Laser and Surgery

  New York University School of Medicine, USA

 • Certificate in Cosmetic and Surgical Dermatology

  C. Skin and Laser Center, Michigan, USA


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 13:00 - 16:00
THU 12:00 - 16:00
FRI 12:00 - 17:00
SUN 09:00 - 17:00