นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง

JITTISAK TIMJANG, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 16:00 - 20:00