นพ.จิรพล สุโภคเวช
จักษุแพทย์ ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน

นพ.จิรพล สุโภคเวช

JIRAPONE SUPOKAWATE, M.D.
Specialty
  • จักษุวิทยา
  • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 13:00 - 15:00
SUN 13:00 - 15:00