เปิดตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 7:00 - 14:00 น.
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคาร 2) โรงพยาบาลบางโพ
สินค้าแนะนำ

ขอเชิญ ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทางเลือก เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เราคัดสรรคุณภาพ เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว
 • ร้านคลองจินดา จำหน่าย ส้มตำ ผักผลไม้ต่างๆ ปลอดสาร
 • ร้านบ้านคุณต้น สลัดเพื่อสุขภาพ พร้อมรับประทาน
 • ร้านคุณบัว ต้นอ่อนทานตะวัน
 • ร้านข้าวขวัญจักราช ผลไม้ อโวคาโด เสาวรส ข้าวโพด
 • ร้านคุณส้ม สุทธิภัณฑ์
 • ร้านคุณหนู ธีรยา
 • ร้านสวนสุทินทิพย์ เห็ดแหนม
 • ร้าน F & H พี่ต่อ ผักออแกนิค น้ำผึ้ง จากวังน้ำเขียว
 • ร้าน Numprik by foodhouse
 • ร้านผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิก
 • ร้านคุณแมง ผลิตภัณฑ์ handmade
ปฎิทินสุขภาพ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
วันเสาร์ 23 เมษายน 2565
วันเสาร์ 21 พฤษภาคม 2565
วันเสาร์ 18 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2565
วันเสาร์ 20 สิงหาคม 2565
วันเสาร์ 17 กันยายน 2565
วันเสาร์ 15 ตุลาคม 2565
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2565