ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
ทันตกรรม

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

HATAIRAT RUENARROM, M.D.
Specialty
  • ทันตกรรมจัดฟัน

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหิดล
  • ป.บัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมจัดฟัน มหิดล
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 16:00-19:00 สัปดาห์ที่ 2