พลโท นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พลโท นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์

DUSSADEE TATTANOND, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • Diploma of The Thai Board of Orthopaedic Surgery

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 12:00
FRI 09:00 - 12:00