นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

NITIPONG PIYAVARANONT, M.D.
นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ประวัติ

Specialty :

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรศัลยศาตร์ออร์โอปิดิกส์  พ.ศ.2549
วันเวลาออกตรวจ :
  • วันจันทร์          เวลา  10.00 - 16.00 น.
  • วันอังคาร         เวลา  10.00 - 16.00 น.
  • วันพุธ               เวลา  10.00 - 16.00 น.
  • วันพฤหัสบดี    เวลา  10.00 - 16.00 น.
  • วันศุกร์             เวลา  10.00 - 16.00 น.