ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกหู คอ จมูก

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

รายชื่อแพทย์ เฉพาะทาง / สาขา ช่วงเวลาออกตรวจ
พญ.ปิยวรรณ       คงตั้งจิตต์ โรคหู คอ จมูกทั่วไป
 • วันจันทร์           เวลา 17.00 – 19.00 น.
 • วันพฤหัสบดี      เวลา 17.00 – 19.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 15.00 น.
นพ.ธัญ               ยิ่งยงยศ โรคหู คอ จมูกทั่วไป
 • วันอังคาร           เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.พิศิษฐ์           วณิชากรตระกูล โรคหู คอ จมูกทั่วไป
 • วันเสาร์              เวลา 09.00 – 12.00 น.
พญ.กชพร            วงษ์สุวรรณ โรคหู คอ จมูกทั่วไป
 • วันเสาร์               เวลา 13.30 – 17.00 น.
 • วันอาทิตย์           เวลา 15.00 – 19.00 น.
นพ.เฉลิมพล         น้อยเตปิน ปรึกษาผ่าตัดหู คอ จมูก / ศัลยกรรมตกแต่ง
 • วันจันทร์              เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร             เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                  เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี         เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์                 เวลา 08.00 – 17.00 น.
พญ.ปัณรสี        บุณยบุตร โรคหู คอ จมูกทั่วไป
 • วันเสาร์               เวลา 17.00 – 20.00 น.
พลโท ศ.คลินิก นพ.ภานุวิชญ์    พุ่มหิรัญ โรคภูมิแพ้
 • วันพุธ                  เวลา 13.00 – 15.00 น.
พญ.เกศริน  กิตติวรรณวงศ์ โรคหู คอ จมูกทั่วไป
 • วันอังคาร             เวลา 17.00 – 20.00 น.

                                                                                             ปรับปรุงวันที่  15/07/2562
***ตารางการออกตรวจแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิก หู คอ จมูก ***นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง คลินิก หู คอ จมูก อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร.  02-587-0144 ต่อ แผนก หู คอ จมูก 2220, 2221 แฟกซ์ 02-586-0024

Share this :