เรียนผู้ใช้บริการ

เนื่องด้วยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีประกาศจากกรมสนับสนุนบริการฯ กระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารด้านบน ในการนี้ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก หากไม่ได้รับการตรวจ RT PCR และการรับผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายสีเขียว