ผศ.นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ
โรคผิวหนัง

พญ.เฌอริน ป้อมสูง

CHERRIN POMSOONG
Specialty
  • โรคผิวหนัง

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • ตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 17:00 - 20:00 อังคารที่ 2, 3