ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ
ทันตกรรม

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ

CHANWIT PRAPINJUMRUNE, M.D.
Specialty
  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (อนุมัติบัตร) TMDU, Japan

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3/td>

Share this :