นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน
แพทย์ หู คอ จมูก

นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน

CHALERMPOL NOITEPIN, M.D.
Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก
  • ปรึกษาผ่าตัดหู คอ จมูก / ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ผ่าตัดไทรอยด์โดยการส่องกล้อง(Endoscopic Thyroidectomy)
  • ผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้อง(Endoscopic sinus surgery)

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มหาวิทาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 17:00
TUE 08:00 - 20:00
WED 08:00 - 20:00
THU 08:00 - 17:00
FRI 08:00 - 17:00