ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา รู้ก่อน ป้องกันก่อน ตอน…

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา 

รู้ก่อน ป้องกันก่อน ตอน “ชีวิตสดใส…ห่างไกลเบาหวาน”
ในวันอาทิตย์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 15.00 – 17.00 น.
 ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิทยากร พญ.รุจฤดี  กาญจนศร  อายุรแพทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ (โรคเบาหวาน)
American Board of Endocrinology
Assistant Professor, The University of Kansas Medical Center
สนุกกับกิจกรรมมากมาย พร้อมรับของรางวัล และบูธสินค้าเพื่อสุขภาพ
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาดฯ
โทร. 02- 587-0144 ต่อ 2111-3

“ปั่นกินลม ชมทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 หน่วยปฐมพยาบาล โรงพยาบาลบางโพ

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นกินลม ชมทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก”

พร้อมสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการทางด่วน

กับบรรยากาศยามเย็นบนทางด่วนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่เชื่อมระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนฯ

p-22062016

“ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม”

กิจกรรม “ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนแข็งแรง”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลบางโพได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น(ฟรี)

ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซ.ประชานฤมิตร

ac-10062016

กิจกรรม DTI We Can Do ปี 59 ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป. จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลบางโพ

ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในกิจกรรม DTI We Can Do ปี 59

ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป. จังหวัดลพบุรี

d-26-270516 (1) d-26-270516 (2) d-26-270516 (3) d-26-270516 (4)

บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลบางโพ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลบางโพ มีกิจกรรมบริจาคโลหิต

ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกท่าน

ยอดรวมการบริจาคโลหิต 43,200 ซีซี

B-090516 (2)B-090516 (1)