นพ.บรรณวัชร ตันติคุณ
แพทย์ หู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้

นพ.บรรณวัชร ตันติคุณ

BANNAWAT TANTIKUN, M.D.
Specialty
 • โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • โรคภูมิแพ้ทางจมูก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตร : นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ คณะแพทายศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดล

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  SUN 15:00 - 19:00