โรงพยาบาลบางโพ

ยินดีต้อนรับ

AIA

PRESTIGE

CLUB

ผู้ถือบัตร

บัตรระดับ ซิลเวอร์ (SILVER)
บัตรระดับ คลาสสิก (CLASSIC)
สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก AIA PRESTIGE CLUB ปี 2567
โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพ สมาชิก AIA PRESTIGE CLUB โดยสามารถใช้สิทธิบัตรกำนัลตรวจสุขภาพประจำปี 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี AIA Prestige Club ปี 2567
ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
การแสดงหลักฐานเมื่อมาใช้บริการ
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ
การตรวจร่างกายทั่วไป
  1. พักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ รวมทั้งอาจทำให้ผลการตรวจวัดความดันโลหิตสูง หรือต่ำกว่าปกติได้
  2. ควรสวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการวัดความดันหรือเจาะเลือด
การตรวจเลือด
การตรวจสุขภาพประจำปีมีการตรวจระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด จึงจำเป็นต้องงดอาหาร (แต่ดื่มน้ำเปล่าได้) ซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้
  1. งดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 6 - 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด จะทำให้ได้ผล การตรวจที่แม่นยำขึ้น
  2. ผู้ที่รับประทานยาก่อนหน้าการตรวจเลือด หรือมียาประจำตัว ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเนื่องจากมียาบางชนิดมีผลต่อการตรวจเลือด และการตรวจปัสสาวะ
  3. งดการดื่มสุรา หรือแอลกอฮอล์ก่อนการตรวจเลือด 24 ชั่วโมง
การตรวจปัสสาวะ
  1. ให้ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วเก็บปัสสาวะเฉพาะช่วงกลาง (เพื่อป้องกันการปนเปื้อน)
  2. สำหรับสุภาพสตรี หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงก่อน-หลังมี ประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือน ควรงดการตรวจปัสสาวะ