นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์
ศัลยศาสตร์

นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ANUTAPONG CHUJUN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา หมายเหตุ
  SUN 09:00 - 13:00 (อาทิตย์ที่ 2,4)
  SUn 09:00 - 16:00 (อาทิตย์ที่ 1,3,5)