นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์
ศัลยศาสตร์

นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ANUTAPONG CHUJUN, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี

    ตารางออกตรวจ
    วัน เวลา
    SUN 09:00 - 13:00