นพ.เอกรินทร์ จริยโกศล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.เอกรินทร์ จริยโกศล

AKARIN JARIYAKOSOL, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
  • วิทยาศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 08:00 -15:00

Share this :