ทพญ.สุชาดา  ศังขวณิช

Dr. Suchada  Sankhavanija  (ท.6866)

Specialty :

  • ทันตกรรมปริทันตวิทยา
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร        เวลา 10.00 – 17.00 น.