นพ.โตมร  ธารพิชญ์ประเสริฐ

Tomorn  Tarnpichprasert,M.D.  (ว.37537)

Specialty:  

  • ออร์โธปิดิกส์
    Adult Reconstructive Surgery
Language:

  • อังกฤษ   ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณทิต  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่32  พ.ศ.2558
วันเวลาออกตรวจ

  • วันอังคาร             เวลา 13.00 – 17.00 น.
  • วันพฤหัสบดี         เวลา 13.00 – 17.00 น.