ไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร??

ความรู้เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุและการติดเชื้อ รู้ได้อย่างไรว่าตัวเรามีภูมิคุ้มกันหรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี ค้นหาได้จากบทความสุขภาพชุดนี้

a-2013-12-13-1-01

(ข้อมูลเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2556)