โรงพยาบาลบางโพจะยกเลิกแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี หรือมาตรวจครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ.2553 หากท่านใดมีความประสงค์ขอสำเนาประวัติ

กรุณาติดต่อได้ที่ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลบางโพ เบอร์ติดต่อ 02-587-0144 ต่อ 1218, 1235, 2100

หรือ E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559