โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)

เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

อาการ มือ แขน ขา สั่น เกร็ง ชัก สูญเสียการทรงตัว การเคลื่อนไหวไม่ปกติ เช่น การยิ้ม การกระพริบตา การแกว่งแขน พูดลำบาก พูดช้า เสียงเบาไม่มีเสียงสูงหรือต่ำ กลืนลำบาก

a201205-35-01

(ข้อมูลเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2555)