โรคทางระบบประสาทและสมอง

Brain 01

  สมองเป็นหนึ่งในอวัยวะมหัศจรรย์ มีความสลับซับซ้อนในการทำงาน เซลล์สมองมีความจำเพาะและเปราะบาง มีมากมายเป็นพันๆล้านเซลล์ สมองทำให้เรามีความสามารถที่จะพูด คิด แก้ปัญหา จำ สั่งการการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ ทำหน้าที่แทบทุกอย่างที่คนเราทำ การดูแลรักษาให้สมองทำงานเป็นปกติ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

โรค อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง

อาการ ปากเบี้ยว พูดไม่ออก พูดไม่ชัด แขนชาไม่มีแรง เซ

โรคปวดศีรษะ

อาการ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ความรุนแรงตลอด 24 ชั่วโมง ปวดศีรษะจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีอาการ คลื่นไส้ ตาพร่า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดศีรษะเมื่อ ไอ จาม หรือมีการก้มตัว หรือ เบ่งอุจจาระ ปวดศีรษะเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง

โรคอัลไซเมอร์

อาการ หลงลืม ลืมปิดประตู ลืมปิดไฟ จำสิ่งที่เคยทำไม่ได้ มีปัญหาด้าน ภาษา สับสนเรื่องเวลาและสถานที่ สติปัญญาลดลง อารมณ์เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                               อาการ ปวดต้นคอ ร้าวลงแขน แขนขา 2 ข้างอ่อนแรง เดินลำบาก ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก

เส้นประสาทถูกกดทับ บริเวณหลัง

อาการ ปวดหลัง ร้าวลงขา ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ขาไม่มีแรง

เส้นประสาทถูกกดทับ บริเวณข้อมือ

อาการ ชาเป็นเหน็บ แสบร้อนบริเวณฝ่ามือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง ด้านหน้าหรือด้าน หลังผ่ามือ มักจะเกิดตอนกลางคืนในขณะหลับ ปวดอาจจะร้าวไปถึงข้อศอกกล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือฝ่อไม่มีแรงกำ

ปลายประสาทอักเสบ จากโรคเบาหวานหรือแอลกอฮอล์พิษจากเหล้าหรือโลหะหนัก

อาการ ชาปลายเท้า อ่อนแรง ปวดแสบปวดร้อนปลายเท้า

ภาวะน้ำคั่งในสมอง

อาการ ความจำเปลี่ยนแปลง ก้าวเดินผิดพลาด กลั้นปัสสาวะไม่ได้ (ควรจะนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง)

เครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมอง

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองขั้นสูงสำหรับโรคลมชัก
• เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA, MRV)
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multislice CT)
• การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CTA Brain)
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (3D CT)

เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multislice CT)

ตรวจเช็คสมองเฉพาะด้านโรคระบบประสาทและสมอง

สอบถามเพิ่มเติม  อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

โทรศัพท์ 02-587-0144 ต่อ 2200

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital