มองไม่ชัด❗️ ตาขุ่นมัว❗️เป็นเบาหวาน❗️ หากมีอาการเหล่านี้ คุณอาจเสี่ยงเป็นโรคต้อกระจก…

?ต้อกระจกโรคฮิตที่สามารถเกิดได้กับทุกคน

โรคต้อกระจกเป็นโรคความเสื่อมทางธรรมชาติจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปก็สามารถเป็นโรคต้อกระจกได้ แต่วัยที่เราพบมากสุด คือ 60 – 70 ปีขึ้นไป

หากคุณมีอาการหรือพบสัญญาณเตือน อย่านิ่งนอนใจ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกจักษุ
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2220