เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงพยาบาลบางโพ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลสีเขียว  ที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) โรงพยาบาลบางโพ โรงพยาบาลของคุณ….โรงพยาบาลที่คุณเลือก
>> สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่ <<
https://www.dit.go.th/FILE/CONTENT_FILE/hospprovince1.pdf