ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Emergency Center

         

ด้วยความตระหนักถึงความพร้อมและความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย จึงได้จัดให้มีแพทย์ที่มีประสบการณ์หลายสาขา และ ทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาลบางโพ (Pre-hospital care) ได้จัดแพทย์เฉพาะประจำที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้รับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันเฉียบพลัน จะสามารถเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ

การบริการ
–  การตรวจรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
–  การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
–  การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
–  การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุทั่วไป เช่น ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด
–  ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ปวดท้องรุนแรง ไม่ทราบสาเหตุ ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน
–  ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด
–  ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น  ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค
–  ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลบางโพ

โทร. 02 587 0144  ต่อ 20