เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนโยธินบูรณะส่งมอบพื้นที่กับรัฐสภา

โดยเดินขบวนจากโรงเรียนเดิม แยกเกียกกายไป พระรามเจ็ด

Y-16052016 (3)Y-16052016 (2)Y-16052016 (1)