ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี 2562 

ครั้งที่  1     วันพฤหัสบดีที่    7   กุมภาพันธ์      2562


ครั้งที่  2     วันอังคารที่        7   พฤษภาคม      2562


ครั้งที่  3     วันพุธที่             7   สิงหาคม         2562


ครั้งที่  4     วันพฤหัสบดีที่   7   พฤศจิกายน     2562

Share this :