ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562


ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562


ครั้งที่  4     วันพฤหัสบดีที่   7   พฤศจิกายน     2562