พญ.เกวลิน คณฑีวงษ์

Kewalin Kantiwong, M.D.  (ท.14216)

พญ.เกวลิน คณฑีวงษ์   Kewalin Kantiwong Specialty :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • General Dentistry
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี     เวลา 09.00 – 15.00 น.