พญ.สุวิณา  รัตนชัยวงศ์

Suvina  Ratanachaiyavong, M.D.  (ว.6529)

Specialty :

  • อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไทรอยด์ Infectious Diseases
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2516
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2520
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.