พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย

Sasipaun Wadwejkulchal (ว.19972)

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • จักษุแพทย์Cornea and external eye disease
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเวลาออกตรวจ

  • Consult