พญ. ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี

SIRILUCK  MANAPUNSOPE,

 

 

Specialty :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                               Rehabilitation
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร   เวลา  17.00 – 20.00 น.