พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร

Rawiwan Mahakunakorn, M.D.  ว.45333

  Specialty :

  • ผิวหนัง  Dermatology
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร               เวลา 09.00 – 13.00 น.
  • วันพุธ                    เวลา  09.00 – 13.00 น.