พญ.พีรพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ

Peerapun  Punpuckdeekoon, M.D.

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • สูตินรีเวช
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันเวลาออกตรวจ

  •  วันจันทร์         เวลา 17.00 – 20.00 น